Ontwerp-Beheerplan ter inzage

Ontwerpbeheerplan
In het ontwerpbeheerplan is voor de periode 2016-2021 beschreven welke maatregelen nodig zijn en wie ze moet uitvoeren. De nadruk ligt op maatregelen die verdere achteruitgang van de lokale natuur moeten voorkomen en die zorgen voor behoud van wat nu al goed is. In het ontwerpbeheerplan wordt niet alleen uitgegaan van het belang van de natuur, maar ook van de kwaliteit van het gebied, inclusief de doelen waarvoor mensen het gebied gebruiken. Het gaat erom dat die activiteiten goed op de natuurbelangen worden afgestemd.

Inzagelocaties
Het ontwerpbeheerplan, de achtergronddocumenten en de zienswijzer zijn vanaf 22 december 2016 t/m 1 februari 2017 digitaal te vinden op www.platformparticipatie.nl/ijsselmeergebied. Hier kunt u uw zienswijze digitaal indienen.

Daarnaast is het ontwerpbeheerplan fysiek in te zien op de volgende locaties:
Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;
Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem;
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;
Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem;
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4 te Den Haag.

Informatiebijeenkomsten
Om u goed te informeren worden drie inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u mondeling vragen stellen aan de aanwezige deskundigen, en ook uw mondelinge zienswijze indienen. U hoeft zich niet aan te melden hiervoor. De informatiebijeenkomsten worden gehouden van 18.00 uur tot 21.00 uur op de volgende data en locaties:

 Woensdag 14 december 2016    Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7, Harderwijk  
 Dinsdag 20 december 2016  Schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn
 Donderdag 5 januari 2017  Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16, Lemmer


Meer informatie
Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur. Ook kunt u emailen.