Definitief beheerplan

Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied

Het beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied lag van 20 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden op de plannen een beroep in dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de zes Natura 2000-gebieden, die in het beheerplan worden behandeld . Het beheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaar genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) heeft het beheerplan opgesteld, in overleg met de andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van het beheerplan zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.