Activiteiten

Menselijke activiteiten zijn van oudsher verweven met de Vlakte van de Raan.

Scheepvaart
Het gebied is van belang voor de beroepsscheepvaart, visserij en recreatie. Door de Vlakte van de Raan lopen twee belangrijke routes voor de beroepsscheepvaart: de Wielingen en het Oostgat.

Onderhoud van kust en vaargeulen
Actief vaargeulonderhoud is nodig om de routes bevaarbaar te houden voor zeer grote, diepstekende zeeschepen. Om de vaargeul diep genoeg te houden, wordt er gebaggerd. De specie die hierbij vrijkomt, wordt verspreid. Voor het behoud van de kustlijn, kunnen daarnaast onderwatersuppleties nodig zijn.

Visserij
Eén van de meest omvangrijke vormen van visserij is de boomkorvisserij op platvis met wekkerketting. Ook vissen er in de Vlakte van de Raan op kleine schaal vissers met pulskor. Daarnaast is er in het gebied ondermeer garnalenvisserij en schelpdiervisserij.

Onderzoek
In het gebied worden verschillende monitoringprogramma’s uitgevoerd, naar ondermeer de waterkwaliteit. En archeologen doen er onderzoek naar bodem en scheepswrakken.

Recreatie
Tenslotte wordt de Vlakte van de Raan ook door de recreatievaart gebruikt; er lopen enkele populaire recreatieve routes. Daarnaast zijn in het gebied watersportevenementen en voeren reddingsdiensten er oefeningen uit. De Vlakte van de Raan is ook belangrijk voor sportduikers en sportvisserij.