IJsselmeergebied

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt, samen met verschillende partijen, iedere 6 jaar een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn om de natuur in deze gebieden te beschermen. In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Daarnaast zijn binnen deze regio nog twee Natura 2000-gebieden die niet onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen, namelijk de Oostvaardersplassen (Staatsbosbeheer, beheerplan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ) en de Lepelaarplassen (Stichting Flevolandschap onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland).

Natura 2000 gebieden

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart
Begin
Einde
Een momentje...