IJsselmeergebied

Add marker on the map

Edit marker on the map

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt, samen met verschillende partijen, iedere 6 jaar een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn om de natuur in deze gebieden te beschermen. In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Daarnaast zijn binnen deze regio nog twee Natura 2000-gebieden die niet onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen, namelijk de Oostvaardersplassen (Staatsbosbeheer, beheerplan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ) en de Lepelaarplassen (Stichting Flevolandschap onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland).

Natura 2000 gebieden

This form consists of and will take some 5 minutes to fill in.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
Markers on the map
Start
End
One moment ...