Vlakte van de Raan

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied met een oppervlakte van 175 km2. Het gebied verbindt de Voordelta met de grens met België. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater. De sterke stromingen en verschillen in eb en vloed zorgen voor waardevolle aan- en afvoer van voedingsstoffen. Het gebied kent daardoor een gevarieerd bodemleven en is de leefomgeving van bodemdieren, zeezoogdieren en vissen.

In 2010 wees de toenmalige minister van Economische Zaken de  Vlakte van de Raan aan als Natura 2000-gebied. Om de natuurwaarden in het zeegebied te behouden, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Economsiche Zaken samen met belanghebbenden een beheerplan opgesteld.  Vanaf eind maart 2016 is het beheerplan van kracht.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart
Begin
Einde
Een momentje...