Natura 2000 Rijkswaterstaat

 

Natura 2000 Rijkswaterstaat

 

Welkom op de website van de Natura 2000-beheerplannen. Op deze website vindt u basisinformatie over de beheerplannen waar Rijkswaterstaat voortouwnemer van is. Daarnaast zet Rijkswaterstaat dit platform in om actuele informatie te delen met partners en belanghebbenden.

Meer lezen →
 

 
 

 
 

De gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Elk Natura 2000-gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. De voortouwnemer is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het totale proces. Rijkswaterstaat is voortouwnemer van 25 gebieden, deze zijn opgedeeld in 8 deelgebieden:

- EEZ
- Noordzeekustzone
- Waddenzee
- IJsselmeergebied
- Voordelta
- Deltawateren
- Vlakte van de Raan
- Grensmaas

Naar alle gebieden

 

  

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"103253"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Lees hier al het nieuws

 
Cookie-instellingen