Gebieden

 • Deltawateren

  38 keer bekeken

  De Deltawateren zijn de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze gebieden bevatten natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor heel Europa en verder. Van grootschalige getijdennatuur tot zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden.

 • EEZ

  159 keer bekeken

  De Nederlandse Economische Exclusieve Zone (EEZ) duidt het deel aan van de Noordzee, dat ligt buiten de territoriale wateren tot 370 kilometer uit de kust. In de EEZ ligt een aantal natuurgebieden van grote waarde.

 • IJsselmeergebied

  68 keer bekeken

  In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Dit zijn Eemmeer/Gooimeer, Ketelmeer/Vossemeer, Markermeer/IJmeer, Veluwerandmeren, Zwartemeer en IJsselmeer.

 • Noordzeekustzone

  49 keer bekeken

  Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone omvat de hele noordelijke kuststrook: van het Noord-Hollandse Bergen tot aan de Eems boven Rottum. De Noordzeekustzone bestaat uit open zee, de zeegaten tussen de Waddeneilanden, zandbanken

 • Vlakte van de Raan

  49 keer bekeken

  Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied met een oppervlakte van 175 km2. Het gebied verbindt de Voordelta met de grens met Belgiƫ. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater.

 • Voordelta

  60 keer bekeken

  In de Noordzee, voor de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, ligt de Voordelta. Dit gebied is rijk aan geulen, ondieptes en zandbanken. Met een oppervlakte van 80.000 hectare en een gevarieerd bodemleven is de Voordelta een uniek leefgebied voor duizenden vissen, vogels en zeezoogdieren.

Cookie settings