Proces beheerplannen

 
 

Beheerplannen

Voor elk Natura 2000-gebied wordt op basis van het aanwijzingsbesluit een beheerplan opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers, belangenorganisaties en andere betrokken overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. In de meeste gevallen neemt de provincie het initiatief bij het opstellen van het beheerplan, in andere gevallen is dat het Rijk.

Binnen drie jaar na de definitieve aanwijzing van een gebied moet een beheerplan zijn opgesteld dat vervolgens maximaal zes jaar geldig is. Vervolgens kan een beheerplan één keer met maximaal zes jaar verlengd worden.

Actualiseren lopende beheerplannen

Rijkswaterstaat is op dit moment druk bezig om alle lopende beheerplannen te actualiseren. Dit proces is hieronder afgebeeld in een praatplaat. 

 
Terwijl het huidige beheerplan loopt, wordt gestart met het vernieuwen van de volgende beheerplannen. Dat gaat volgens 3 stappen. Stap 1: Terugblik. Inventarisatie ecologische ontwikkelingen en inventarisatie menselijke activiteiten en beheer, op basis van ophalen van informatie. Daarna wordt het lopende beheerplan geƫvalueerd. Stap 2: Actualisatie. Analyse effect menselijke activiteiten en afspraken vastleggen over maatregelenpakket, op basis van input stakeholders en ophalen informatie. Opstellen beheerplan. Opstellen uitvoeringsplannen voor bijvoorbeeld monitoring en toezicht. Ontwerp beheerplan voor de inspraakprocedure. Definitief beheerplan voor het (hoger)beroepsprocedure. Stap 3: Uitvoering beheerplan. Dit volgt tot een onherroepelijk beheerplan, die 6 jaar loopt.
Klik op de afbeelding om te downloaden.
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.