Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplan Waddenzee en Noordzeekustzone

30-11-2022 2260 keer bekeken

De Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone worden met instemming van de bevoegde gezagen per 12 december j.l. verlengd. Dit besluit is op 30 november gepubliceerd in de Staatscourant.

Het verlengingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant, voor een weergave van de officiĆ«le publicatie klik hier.

Met dit verlengingsbesluit wordt het vigerende beheerplan per 12 december 2022 voor 6 jaar verlengd. Momenteel is gestart met de evaluatie van het beheerplan en aansluitend zal een nieuw beheerplan worden opgesteld. Het is onze ambitie om het nieuwe beheerplan in minder dan 6 jaar op te leveren. In oktober 2022 heeft een digitale stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden om het proces van de verlenging en het opstellen van het nieuwe beheerplan toe te lichten. Voor meer informatie over de bijeenkomst klik hier.

Voor vragen kunt u mailen naar omN2000wz@rws.nl 

Cookie-instellingen