Aantal strandbroeders Ameland groeit

09-01-2023 1556 keer bekeken

Het aantal strandbroeders op Ameland is wederom gegroeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie die wordt uitgevoerd door Natuurcentrum Ameland in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor het N2000-Beheerplan Noordzeekustzone worden drie vogelsoorten gevolgd: Dwergstern, Bontbekplevier en Strandplevier.

Spannend seizoen

Het was een spannend seizoen waarin alle drie soorten in elk geval tot broeden kwamen, blijkt uit de monitoring. Het Groene Strand van Ameland is met name belangrijk voor de strandplevier. Nergens anders in het Waddengebied doet de vogel het zo goed als in dit gebied. Dit jaar resulteerde dat in 18 nesten. Het hoogste aantal sinds de start van het onderzoek in 2017.

Zandverstuiving

Ook de dwergstern kende een redelijk goed broedseizoen. Dit jaar vermoedt onderzoeker Johan Krol zo’n 15 nesten te hebben geteld op het noord-westelijke strand van Ameland. Door ondermeer zandverstuivingen als gevolg van harde wind, is dat aantal niet exact vast te stellen. Na een zandstorm mislukte bijvoorbeeld een nestje omdat de eieren onder 20 centimeter zand verdwenen. Daarna werd een vervolglegsel gelegd.

Fanatiek verjaagd

Krol vond het opvallend dat juist dit kleine vogeltje het beste grote meeuwen op afstand weet te houden. “De overvliegende meeuwen werden fanatiek door de dwergsterns verjaagd. Waarschijnlijk faciliteren de dwergsterns hiermee ook andere soorten zoals het paartje Bontbekplevier en vijf nesten Strandplevier die tussen de broedende dwergsterns werden gelegd”

Zorgenkindje

De bontbekplevier is al jaren een zorgenkindje. Lange tijd werden er geen broedgevallen genoteerd. Dit jaar wel. Een zelfde paartje legde twee nesten, met steeds vier eieren. Vermoedelijk is geen van de jongen uiteindelijk vliegvlug geworden.

Stalen nestbeschermers

Naast het monitoren van de strandbroeders, is er ook veel werk verricht om de legsels te beschermen tegen de alom aanwezige mens en aanverwante zaken zoals honden, paarden, fietsen en verschillende voertuigen. Dit jaar werd daarom voor het tweede jaar ook gebruik gemaakt van een stalen nestbeschermer over het nest. Daaromheen zijn palen met touw ertussen. Dat hielp om de jongen in het nest te beschermen, maar zodra de jongen het nest verlaten, ligt verstoring op de drukke stranden altijd op de loer.

Download het volledige rapport: Strandbroeders op Ameland 2022 - inclusief indrukwekkende fotografie van Johan Krol.

Cookie-instellingen