Ecologische evaluaties Deltawateren, Vlakte van de Raan en Voordelta beschikbaar

05-02-2024 1177 keer bekeken

Na de verlenging van de Natura 2000 beheerplannen voor de Deltawateren, Vlakte van de Raan en Voordelta in 2022 is het proces naar de nieuwe beheerplannen gestart. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de procesevaluatie en de ecologische evaluatie.

De procesevaluaties zijn in 2023 afgerond. Voor de gebieden Westerschelde, Oosterschelde, Vlakte van de Raan, Veerse Meer, Haringvliet en Voordelta zijn de ecologische evaluaties eind 2023 afgerond. Deze zijn nu beschikbaar (zie link per gebied hieronder). De ecologische evaluaties voor de gebieden Grevelingenmeer, Hollands Diep en Oude Maas volgen medio 2024. De evaluaties geven een beeld van de stand van de natuur in de Natura 2000 gebieden en is een belangrijke bouwsteen voor het verdere proces.

Ga direct naar het definiteve rapport van:

Westerschelde

Vlakte van de Raan

Veerse Meer

Oosterschelde

Voordelta

Haringvliet

Voor vragen over de ecologische evaluaties of het vervolgproces kunt u terecht bij:

Loes de Rooij, omgevingsmanager Natura 2000 Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingen loes.de.rooij@rws.nl

Elske ten Have, omgevingsmanager Natura 2000 Hollands Diep, Oude Maas en Haringvliet elkse.ten.have@rws.nl

Liliane de Jong, omgevingsmanager Natura 2000 Voordelta, Vlakte van de Raan en Westerschelde liliane.de.jong-sole@rws.nl

Cookie-instellingen