Bescherming natuurgebied Plaat van Oude Tonge boekt broedsucces

28-02-2024 440 keer bekeken

De strandplevier heeft het naar zijn zin op de Plaat van Oude Tonge. Vorig jaar zijn er 11 nestjes aangetroffen op de plaat en deze zijn nu voor het eerst ook uitgekomen. “Dat is op een totaal van 200 broedparen in heel Nederland een mooi aantal voor deze zeldzame soort, een mooi succes ” aldus Anja van Ast van Rijkswaterstaat.

De strandplevier is een bedreigde vogelsoort en hij verblijft graag, samen met andere vogelsoorten op de Plaat van Oude Tonge. Dit goede nieuws komt niet zo maar uit de lucht vallen, hier is hard aan gewerkt door mensen van Rijkswaterstaat en Nationaal Park Oosterschelde, zeker als het gaat om het bewaken van de rust op de plaat.

Borden

"Op de Grevelingendam is de Plaat van Oude Tonge nu een afgesloten gebied. Dit hebben we aangegeven door middel van borden en met paaltjes, om verstoring te voorkomen in dit kwetsbare natuurgebied",  vervolgt van Ast. Op deze manier wordt het voor de bezoekers van het gebied duidelijk dat ze zich bij een kwetsbaar natuurgebied bevinden. “Voor vogels zoals de strandplevier is de Plaat van Oude Tonge een belangrijke broedplaats en bij hoogwater een rustplaats en vinden zij hier voedsel. Worden ze hierbij gestoord dan blijven de vogels weg en dan broeden ze hun nestjes niet uit”, vult Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde aan.

De Plaat van Oude Tonge is een beschermd natuurgebied, dat niet mag worden betreden. In de praktijk zijn er toch nog steeds veel mensen die deze plaat betreden om o.a. te vissen, schelpen te rapen en te kitesurfen. De borden helpen mensen te beseffen dat het hier gaat om een kwetsbaar gebied.

Foto: W. Jacobusse – Nationaal Park Oosterschelde

Cookie-instellingen