Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied nog zes jaar geldig

13-03-2024 490 keer bekeken

Het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied (2017-2023) is met instemming van de bevoegde gezagen per 12 maart 2024 verlengd met zes jaar.

Het verlengings- en wijzigingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant, voor een weergave van de officiĆ«le publicatie klink hier

Het IJsselmeergebied is rijk aan natuur; verschillende wilde dier- en plantensoorten komen er voor en ook voor mensen is het er goed wonen, werken en recreĆ«ren. Om ruimte, rust en natuurrijkdom in het IJsselmeergebied te behouden en te beschermen zijn zes gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Rijkswaterstaat is beheerder van het IJsselmeergebied. In 2017 is voor het beheer van de natuur in dit gebied een eerste beheerplan opgesteld. Hierin staat welke natuurwaarden behouden of hersteld moeten worden. Van dit beheerplan wordt de doorlooptijd verlengd met maximaal 6 jaar

In het verlengde beheerplan zijn enkele kleine correcties en wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben te maken met vrijstellingen van de vergunningplicht voor Natura 2000-activiteiten. Rijkswaterstaat en de betrokken provincies werken ondertussen aan een nieuw beheerplan; dat moet voor 2030 klaar zijn.

Beroepstermijn

Na de publicatie in de Staatcourant (12 maart) is de verlenging en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied vanaf 13 maart van kracht. Tegen het verlengde beheerplan is het instellen van beroep mogelijk. Op de website van het Platform Participatie staat het besluit en de bijbehorende documenten. Daar staat ook een beschrijving van de beroepsprocedure. Beroep indienen kan tot 23 april 2024.

 

Vragen? Stuur ons een mail

 

Cookie-instellingen